פרק חמישי מלחמה מחוץ ומאבקים מבית

751מלחמה מחוץ ומאבקים מבית אך ׳היה חסר דבר אחד, אף פעם לא ידענו אם ביצעו את ההחלטות או לאו׳ . למרות ביקורתו של שפירא, לא ניתנו לוועד הביטחון הסמכויות הדרושות למילוי תפקידו, לחבריו לא נמסר מידע חיוני על הנעשה בחזיתות המלחמה, הם לא שותפו בתהליכי התכנון וקבלת ההחלטות במישור המדיני והביטחוני, והוועד אף לא כונס באופן סדיר לישיבות . חברים אחרים בוועד הביטחון הצטרפו לביקורתו של שפירא, ובישיבה ב- 30 במארס 1948 שאלו הדוברים, ושפירא ביניהם, אם בתנאים אלה יש בכלל מקום להמשך פעילותו של 3 הוועד . הקצאת המשאבים לביטחון היישובים ופרשת גוש עציון נושא אחר שהעלה שפירא בישיבות ועד הביטחון היה אופן הקצאתם של כוחות המגן והציוד הביטחוני ליישובים השונים . הוא קבל על שמושבים וקיבוצים דתיים, ובהם יישובי גוש עציון, קופחו בתחום זה . האשמות אלה עוררו את רוגזו של בן-גוריון, והוא טען כי שפירא מערב עניינים מפלגתיים בדיון בנושאי ביטחון שהשיקולים בעניינם חייבים להיות ממלכתיים בלבד . ׳שפירא [ . . . ] יושב כאן [ . . . ] בשם ההנהלה הציונית והיישוב כולו כדי לדון בביטחון [ . . . ] אסור לך לבוא הנה לטעון בשם נקודה אחת, אם א...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב