בפתח הספר

בין שלום לשלמות הארץ מי שבישר לי על החלטתה של מערכת ספריית חקר לאשר את הפתיחה בהליכים להוצאת הספר לאור היה ידידי היקר ויושב ראש המערכת אז ד״ר מיכאל פייגה ז״ל . למרבה הצער, זו הייתה שיחתנו האחרונה לפני שנגדעו חייו ביד מרצחים בפיגוע במתחם שרונה בתל אביב . ספר זה מוקדש לזכרו של מיכאל, חוקר מעולה, אדם נפלא וחבר נאמן ואהוב . יהי זכרו ברוך .  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב