בין שלום לשלמות הארץ

. אליעזר דון-יחיא בין שלום לשלמות הארץ הציונות הדתית בהנהגת חיים משה שפירא והמאבק על ארץ ישראל , 1936 - 1970 ספריית חֶקֶר אליעזר דון-יחיא בין שלום לשלמות הארץ הציונות הדתית בהנהגת חיים משה שפירא והמאבק על ארץ ישראל , 1936 - 1970 המערכת האקדמית פרופ׳ אסתר מאיר-גליצנשטיין ( יו״ר ) , פרופ׳ אביבה חלמיש, פרופ׳ אסף לחובסקי, פרופ׳ דליה עופר, ד״ר קובי פלד, ד״ר פולה קבלו, ד״ר דניס שרביט עריכת לשון : רוית דלויה הגהה : לאה לוטרשטיין עיצוב העטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד : שולמית ירושלמי ריכוז עריכה : הדס בלום הבאה לדפוס : סמדר רוטמן אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי – אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . מסת״ב : 3 - 126 - 510 - 965 - 978 דאנאקוד : 10015 - 1246 2019 © כל הזכויות שמורות, תשע״ט למכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב נדפס בדפוס כתר  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב