רשימת ספרים ומקורות

366 | סירוב ברכט ברטולט, גלות המשוררים, מבחר שירים 1914 – 1956 , עברית : ה . בנימין, תל אביב 1978 . ברק-ארז דפנה, יפעת ביטון ודנה פוגץ' ( עורכות ) , עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם, תל אביב 2007 . גביזון רות ( עורכת ) , זכויות אזרח בישראל — קובץ מאמרים לכבוד חיים ה . כהן, ירושלים תשמ"ב . גולדהאגן דניאל, תליינים מרצון בשירות היטלר, גרמנים רגילים והשואה, עברית : איה ברויר, תל אביב 1998 . גולדשטיין דב, רפול, סיפורו של חייל, תל אביב 1985 . גולן שמעון, של"ג בלבנון, תל אביב 2017 . גור זיו חגית ( עורכת ) , אמירות על שתיקה, שתיקתה של החברה הישראלית לנוכח ארועי האינתיפאדה, תל אביב 1989 . גל עירית ואילנה המרמן, מביירות עד ג'נין, מלחמת לבנון 1982 / 2002 , תל אביב 2002 . גנז חיים, ציות וסירוב, אנרכיזם פילוסופי וסרבנות פוליטית, תל אביב 1996 . גרינברג משה, על המקרא ועל היהדות, תל אביב 1984 . דיין משה, אבני דרך, תל אביב 1976 . הופנונג מנחם, ישראל — ביטחון המדינה מול שלטון החוק, 1948 – 1991 , ירושלים 1993 . הרניק רעיה, חשבון עובר ולא שב, מבחר שירים 1960 – 2010 , תל אביב 2011 . וולצר מייקל, מלחמות צודקות ו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד