קראו בכותר - סירוב : חובת הציות וזכות המצפון : מסה