דגל שחור

360 | סירוב ברחוב הראשי, או מי יזכה להטיל פצצה על בניין ברמאללה . הם בטח חוזרים מאושרים לטייסת כשהם פוגעים בול, ומצטערים במידה מסוימת אם נהרגים אזרחים . אני זוכר את זה מעצמי . אנשים רוצים להצטיין בתפקידם, והם רוצים אקשן . בגלל זה הם טייסים מלכתחילה . אני חושב שטייסי אף- 16 צריכים לסרב להפציץ בערים פלסטיניות . הם צריכים לחשוב איך הייתה נראית הפצצה כזאת על העיר שהם גרים בה . נניח שערפאת היה מחליט להוריד את בניין משטרת דיזנגוף עם מטוס קרב . נניח שהיה לו מטוס קרב . אם ערפאת היה מחליט שכך הוא ישכנע את שרון לסגת מהשטחים, האם היינו מקבלים הפצצת מטוסים באמצע העיר כפעולה צבאית לגיטימית ? הרי אפילו לפעולה נגד מוצב של צה"ל, כמו זו שהייתה בשבוע שעבר בכרם שלום, קוראים אצלנו "טרור" . אני מתאר לי איך נראתה רמאללה כשמטוס אף- 16 הפציץ שם בניין משטרה . אני כבר לא מדבר על האזרחים שנהרגו שם, טבחים מעזה ולא לוחמים . אני מדבר על הפצצת עיר מיושבת בצפיפות . אני מדבר על חיסול ברחוב הראשי, ממסוק, כשנהרגים מסביב שלושה עוברי אורח . אי אפשר להגיד שזה היה "נזק נלווה", שלא התכוונו להרוג אזרחים, כי כשמטוס מפציץ עיר מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד