פרק שישי — משאו הכבד של מצפון

ר ויוי י יולו ריב וש יצ וה | 299 הקצינה שבין חברי הוועדה התעכבה על הקווים ה"תוקפניים" שבאישיותו 153 ועל עימותיו עם מסגרות, "תכונות שאינן מתארות פציפיסט," לדבריה . דעתנותו, וכחנותו ועיקשותו היו, לטענת הוועדה, הוכחות לפציפיזם הפגום שלו . בפנטזיות שלהם העדיפו חברי הוועדה את דמות הפציפיסט החביב והמנומס וגם, איך לומר זאת, ה"רכרוכי" . לא טעמים מצפוניים מדריכים את בן ארצי, קבעה הוועדה, אלא אופיו הקשה, "חוסר יכולתו להסתגל למערכות 154 "כל חברתיות וסמכותיות" ולקבל מרות, וכן טעמים של "נוחות אישית . " 155 הוועדות שמולן התייצב [ בן ארצי ] מלאות כשלים וטעויות," אמר שגיא . בפברואר 2002 עתר בן ארצי שנית לבג"ץ, בבקשה להביא לביטול החלטתה של ועדת המצפון השלישית . "סרבנות מצפון היא עניין סובייקטיבי טהור — עניין שבלב — וידענו זה מכבר כי רק האלוהים יראה ללבב בעוד אשר האדם יראה אך לעיניים," התפייט השופט מישאל חשין שכתב את פסק הדין . לכן, הקביעה "כי פלוני סרבן מצפון הוא — או כי אין הוא סרבן מצפון, אין היא אך שאלה של אמון ," אלא "של הבנת חומר ראיות המוצג לפני הוועדה . " בכך ערער בית המשפט למעשה על תוקפן של החל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד