פרק שני — ציות וסירוב

ר ווי י ציור וסירוב | 99 של נוקמים נגד העם הגרמני . " אולם כאשר מצפונו התעורר לחיים והוא התעשת ואזר אומץ, ולאחר שמאמציו בברלין לבטל לגמרי את פקודות- החיסול שכוונו נגד היהודים לא עלו יפה, הוא עשה הכול כדי לשחרר את עצמו מראש ממשימות אלה, כיוון שלא ראה עצמו מסוגל להיות 96 שותף לביצוען . כריסטופר בראונינג, שחקר את מעלליו העקובים-מדם של גדוד מילואים 101 של משטרת הסדר ( Orpo ) , תיעד חריגות דומות בקרב חיילי הגדוד . סגן היינץ בוכמן, קצין בן 38 ב- 101 , בעל עסק משפחתי של מנסרת עצים בהמבורג, ביטא למן היום הראשון את התנגדותו לפעולות הרצח של הגדוד, וסירב בעקביות ולאורך זמן לקחת בהן חלק . משנודע על התכנית לחסל את יהודי יוזפוב הוא הצהיר כי "בשום פנים ואופן לא 97 הוא ישתתף בפעולה כזאת, שבה יורים בנשים ובילדים חסרי הגנה . " נשאר ביחידה, מילא משימות צדדיות לא-אלימות, המשיך לסרב לבצע פעולות הֶרֶג במהלך כל תקופת שירותו, העניק פטורים לחיילים כפופים לו שביקשו גם הם להשתחרר ממעשי הרצח, ולא הסתיר את התיעוב שרחש לפשעים שביצע גדודו . עם זאת, הוא הודה ביושר כי עצמאותו הכלכלית והעובדה שלא שאף לעשות קריירה במשטר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד