תודות

12 | סירוב מיכאל ספרד, שהעמידו לרשותי מקורות וחומרים ארכיוניים רבים . שיחותיי המאלפות, המרגשות והמשעשעות עם סרבן מלחמת לבנון הראשונה, יעקב שיין, שהשפיעו על כתיבתי, קיבלו נופך מכאיב במיוחד עם מותו בטרם עת . אדם סגולי-שוברט עזר לי בתחילתה של עבודת המחקר ואיסוף החומר ותודתי נתונה לו . בהמשך ועד לסיום העבודה סייעה לי עו"ד שלומית לוטן, שהייתה לי לעזר רב . ידיעותיה, תבונתה וחריצותה התחרו רק בקלילותה ובמאור הפנים התמידי שלה, ועל כל אלה הוקרתי העמוקה . עדה אושפיז, ירון אזרחי, שלמה בן עמי, ישי מנוחין, דוד זונשיין, ומיכאל ספרד קראו את הספר או פרקים ממנו במהלך הכתיבה, ובסיומה . הערותיהם היו מועילות וחשובות לי, ואני מודה להם . תודות מיוחדות אני חבה לחגי ורד, ידידי וקוראי הנאמן והמחמיר, על הערותיו והארותיו . עבודתי עם אנשי הוצאת הספרים הקיבוץ המאוחד וספריית קו אדום משתרעת על פני שנים . אנו שותפים למפעל התרגומים לעברית של כמה מכְּתביה המרכזיים של חנה ארנדט ולהוצאתו לאור של ספר מאמרים פרי עטם של חוקרים ישראלים על הגותה, חצי מאה של פולמוס . אני אסירת תודה לעמיתיי עוזי שביט וגיורא רוזן על האירוח האדיב ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד