ביבליוגרפיה

כחומה עמודנה 273 – – – , 1959 . 1 . 16 . " על סיפור הארבעה ", דבר , עמ ' 2 . אמיר , גפי , 1997 . " לחייל הכי חתיך בצה " ל ", עד גיל 21 תגיע לירח , כתר , ירושלים , עמ ' 85 - 93 . אנדרסון , בנדיקט , 1999 . קהילות מדומינות : הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה , תרגם דן דאור , האוניבסיטה הפתוחה , תל אביב . ארבל , מיכל , 1999 . " גבריות ונוסטלגיה : קריאה ב ' הוא הלך בשדות ' למשה שמיר על רקע בני דורו ", מדעי היהדות , ,39 עמ ' 53 - 66 . – – – , 2006 . "' מנזר השתקנים ' : עלייתו של הג ' ובניק וערעורה של הזהות הגברית הלוחמת ", מחקרי ירושלים בספרות עברית , כ , עמ ' 285 - 307 . ארליך , גיא , 2016 . "' כל אדם הוא קצת זר ' : הפואטיקה ה ' אחרת ' של יהודית הנדל ", הרצאה NAPHסנכב , אוניברסיטת בראון , ניו יורק . ארנולד , משה , וקדיש , אלון , 2008 . קרבות יבוסי , משרד הביטחון , תל אביב . באומגרטן , אלישבע , וקושלבסקי , רלה , 2006 . " מ ' האם והבנים ' ל ' אם הבנים ' באשכנז בימי הביניים ", ציון , כרך עא , ג , עמ ' 301 - 342 . באומל , יהודית , 2002 . 08 . 14 . " פה אני עובר , ניצב ליד האבן ", הארץ , מו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב