קראו בכותר - כחומה עמודנה : אימהות ללוחמים בספרות העברית