דולי סיטי מאת אורלי קסטל בלום

כחומה עמודנה 233 13 עם זאת , יותר מכל בני דורה לכתיבה , קסטל-בלוםובראשית שנות התשעים . היא סופרת ש " מפרקת לעברית את הצורה ", כהגדרתו של חיים דעואל לוסקי , וכתיבתה עומדת בניגוד חריף " לחוויית הצמצום וטהרת הטקסט של ] הסופרים [ המודרניסטים " ומכוונת לעבר ייצוג של " התפרקות מוחלטת של ערכים " ) לוסקי , 1999 : ,359 363 ( . המהלכים המפרקים הללו , שפועלים בכל יצירותיה , מגולמים ב דולי סיטי בציר עלילתי העוסק ביחסים שבין אימא ובין בנה המתגייס לצבא . הרומן , שראה אור כשנה לפני טקס החתימה הפומבי על הסכם אוסלו , זכה 14 קסטל-בלום , סופרת בעלת רגישותמיד עם פרסומו להתקבלות נלהבת . סיסמוגרפית ליחסי הכוח המתנהלים במרחב הלשוני והחברתי ומעצבים את הזהות הלאומית , הציפה דרכו את טירוף המערכות הכולל שבו כרוכים החיים במדינת ישראל , הנתונה במלחמה מתמדת . גיבורת ספרה , דולי , היא חולת נפש במושגי הפסיכיאטריה המקובלים , אך הטירוף שלה נדמה סביר ואף מתבקש 15 דולי היא גם האם הראשונהעל רקע המציאות הכאוטית השוררת בדולי סיטי . בספרות הישראלית הרואה בגיוסו של בנה לצבא כישלון חינוכי , ועם זאת אינה מצליחה למנוע אותו , שכן...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב