הר הטועים מאת יהודית הנדל

כחומה עמודנה 225 מפוטנציאל ההתנגשות להתממש : השיח הלאומי גורס כי הם ] החללים [ כמגש הכסף עצמו , דהיינו ישראלים מועצמים- אינטנסיביים , ישראלים אולטימטיביים , שאסונם הפרטי מוסב בשיח הציבורי והלאומי לא רק בשיעורו ) ממדיו המוגדלים ( אלא גם במהותו : תרומה ולא אובדן בזבזני , זכות ולא חובה נאכפת , נוכחות ולא היעדר חסר משמעות . ) נוה , 1998 : 86 ( הספרות הישראלית , כפי שצוין בדיונים שהוצגו בפרקים הקודמים , נכשלה בניסיונותיה להתמודד באופן רציני ונוקב עם השכול ועם השפעותיו ארוכות 9 הרהטווח ושיתפה פעולה עם מנגנוני ההדחקה וההתחמקות ואף הזינה אותם . הטועים הוא רומן רדיקלי , משום שהשפה הלאומית שבו היא שנדחקת מפני ביטויים של חולשה , פסיביות , כעס , חוסר אונים וסבל שאין לו גאולה . בית הקברות הצבאי , שבו מתרחשת רוב העלילה , הוא אתר המפגש הטעון ביותר בין הקהילה הלאומית לבין קהילת ההורים השכולים , ובו נחשף בעוצמה רבה משבר הייצוג של השפה הלאומית . בהקשר זה , לדברי נוה , הספר חושף דינמיקה של הסתלקות משפת אב , לשון הלאום הגברית , ובמקום זאת מייצר שפת אם - שפת הייצוגים הנשיים . לדבריה , הספר מעצים את אופייה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב