האימהות בתנועות המחאה

כחומה עמודנה 183 הלאומית-מגדרית הייתה , כפי שמשתמע מן המושג הסוציולוגי " תהליך של שחרור הכרתי ", איטית והדרגתית . כיצד ובאילו מובנים הרחיבו האימהות שלקחו חלק פעיל בתנועות מחאה את אפשרויות הביטוי הנתפס כלגיטימי עבורן , בהשוואה לכלליו המגבילים של הסדר הלאומי בשנים עברו ? פעילותה הציבורית של רעיה הרניק , אמו של גוני הרניק , מפקד סיירת גולני , סימנה את ראשית מעורבותן של אימהות בשיח הציבורי על דרך קבלת ההחלטות בתחום הביטחוני . בנה , גוני הרניק , נהרג ביום השני למלחמת לבנון הראשונה בקרב על הבופור . היא ניסתה לקדם את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת תהליך קבלת ההחלטות בדבר היציאה למלחמה ) הרניק , 1985 . 5 . 5 : 7 - 8 ( . כמו כן , הרניק פרסמה מאמרים המבקרים בחריפות את האגף לשיקום במשרד הביטחון על יחסו למשפחות השכולות , פעלה למען יציאת צה " ל מלבנון ונאבקה במשך למעלה מתשע שנים במערכת הביטחון באמצעות בתי המשפט , עד שהתקבלה דרישתה למחוק מן המצבה של בנה את המילים " מבצע שלום הגליל " ) לורי , 1992 . 1 . 3 : 7 ( . בהתנהלותה כוננה וגילמה פרוטוטיפ אימהי חדש : האם השכולה המוחה . השתייכותה החברתית- 11...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב