"ולשם זה נפל בני?" על יוכבד בת-מרים והניסיונות לבייתה

166 דנה אולמרט 2 לצד זאת , המחברת כוללת ברשימהקריסטבה למושג זה ( אופייניים לקינות . גם תיאורים צלולים ובהירים של זיכרונות ואירועים מחייה ומנסחת טענות עקרוניות כלפי הסדר הלאומי . נמעניה של הרשימה משתנים ומתרבים במהלכה . אולם תחילה היא נפתחת בפנייה לזוזיק , אשר שמו מופיע בראש הדברים . בת-מרים אף כותבת במפורש : " כותבת לבן , לזוזיק שלי " ) בת-מרים , 1989 : 28 ( . מיד לאחר מכן הופכת הכתיבה אל הבן לכתיבה על הבן : " – על זוזיק בני זוזיק , אך אין גדוּלה חוץ ממנו , אין אמת בלעדי האמת שלו , הצדק שלו והיושר " ) שם ( . בהמשך המחברת פונה כאמור לנמענים אחרים , שזהותם אינה ספציפית , אך אפשר להגדירם כאזרחי המדינה שאך זה קמה וכקוראי העברית בני-הזמן . בת-מרים מפנה את דבריה גם לדמותה שלה , הנשקפת מן המראה , ואז חוזרת ופונה לזוזיק . לקראת סוף הרשימה היא מפנה את דבריה לפתע בישירות לאימהות אחרות , " אימהות בעולם " ) שם : 31 ( , שאותן היא מבקשת להזהיר מפני גורלה . לבסוף היא פונה שוב אל בנה , כאשר החזרה על שמו בלוויית סימן קריאה - " זוזיק ! " - חותמת את הדברים . ההתרוצצות בין נמענים שונים , המעברים הסגנוניים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב