פרק רביעי: יוכבד בת-מרים וכתיבת המחאה בשנות השמונים