נשים ואימהות בשיח לוחמים

כחומה עמודנה 147 ניסה לנחם ואמר : תראו , בכל זאת שחררנו את ירושלים . הוא לא נפל סתם . הוא נפל על שחרור ירושלים ובזה שחררנו את הכותל . ואז התפרצה האם בבכי ואמרה : " כל הכותל המערבי לא שווה לי ציפורן של מישי " . אז אם אתה אומר לי שנלחמנו על קיום - זה שווה לי את הציפורן של מישי . אם אתה אומר לי שנלחמנו על הכותל זה לא שווה ציפורן של מישי . תהרוג אותי . . . יש לי יחס לאבנים האלה . . . אבל זה אבנים . ומישי היה בן אדם . היה איש . ועם זה שהיו מפוצצים היום בדינמיט את הכותל המערבי וזה היה מחזיר את מישי לתחיה . הייתי אומר : פוצצו ! ככה אני מרגיש . ) שפירא , שם : ,142 ההדגשה שלי ( דבריה של האם השכולה הלה היימן , המובאים מפיו של עוז , אינם אמביוולנטיים ואין בהם כפילות . בשונה מפניגר ומתמר , שאינן מציגות שאלות אפיקורסיות ממשיות ביחס למלחמה , אמו של מישי ממאנת למלא את התפקיד המצופה ממנה . היא אינה מוכנה לשתף פעולה עם האופי האינטרפלטיבי של הזיקה בין המדינה לנתיניה , שבמסגרתה מוענקת למותו של אינדיבידואל קונקרטי משמעות סמלית מנחמת של הקרבה עצמית על מזבח הצלתו של הקולקטיב 22 עוז עצמו לא עסק בשאלה מה היה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב