החטא הכפול של רותקה: הוא הלך בשדות למשה שמיר

כחומה עמודנה 107 על ידי שיגעון או נתק מכאן - היא הרומן המכונן של התקופה : הוא הלך בשדות של משה שמיר . הרומן נכתב במשך שנתיים , בשנים 1945 - ,1946 והודפס ב- ,1947 אך כתב היד המודפס לא נכרך ולא הופץ ברבים עד פברואר 1948 . שמיר טען בראיון שהסיבה לכך הייתה עזיבתו את קיבוץ משמר העמק , שהתקבלה כמעשה של בגידה על ידי הנהגת הקיבוץ הארצי , בעלת הוצאת הספרים . הסבר נוסף ליחס האמביוולנטי כלפי הרומן עולה מדבריו של יעקב חזן , ממנהיגי " הקיבוץ הארצי ", שחשש כי התרחשויותיו העלילתיות - הפרידה של הורי הגיבור וההיריון מחוץ לנישואין של חברתו מיקה - עלולות להציג את 22 בינואר 1948 נהרג אליהו ) אליק ( , אחיוהתנועה הקיבוצית כולה באור בעייתי . של שמיר , וייתכן שעובדה זו וכן הלחץ שהפעיל דוד הנגבי , העורך הראשי של הוצאת הספרים , על הנהגת הקיבוץ הארצי הכריעו את הכף לטובת פרסום הספר . בחודשים שבהם כתב היד אופסן במחסני ההוצאה עסק המחבר בעיבודו למחזה 23 ייתכן כי שמועות שנפוצובשיתוף עם הבמאי יוסף מילוא ) אז יוסף פסובסקי ( . על עיבוד הרומן למחזה תרמו אף הן לריכוך עמדתם של המסתייגים מפרסום הרומן . הספר הופץ בראשית ,194...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב