רבקה גובר: "אם הבנים" הלאומית

כחומה עמודנה 85 וקטעי הזיכרונות וההספד ציטוטים מתוך שירים וסיפורים , חלקם פרי עטם של הנופלים וחלקם של יוצרים קנוניים שהיו אהובים עליהם או ייצגו נאמנה את דמותם בעיני העורכים . הגל הגדול והמשפיע ביותר של ספרי זיכרון הופיע לאחר מלחמת העצמאות והטביע את חותמו על מאפייני הז ' אנר . הכמות הגדולה נבעה ממספרם הרב של ההרוגים - כאחוז אחד מכלל היישוב היהודי בארץ באותן שנים מצאו את מותם במהלך המלחמה . על פי המחקר , מילאו ספרי הנצחה אלו תפקיד מכונן בעיצוב הזיכרון הקולקטיבי ביחס למאפייניו של החייל-החלל הטיפוסי . דמות החייל המת במלחמת העצמאות נחרתה בתודעה התרבותית בהשפעתם , בתבנית קבועה , כצבר האשכנזי המחוספס והרגיש שגדל בקיבוץ או היה חבר בולט באחת מתנועות הנוער . עם זאת , כידוע , בין ההרוגים היו גם עולים רבים , מזרחים ותושבי ערים . אולם כדי לפרסם ספר זיכרון נדרש מעגל חברתי תומך המעורה בשפה ובשיח התרבותי , ואלו שנמנו עם ההגמוניה האשכנזית יכלו ביתר קלות להפיק ספר כזה . רוב ספרי ההנצחה היו פרי יוזמה ספונטנית של אנשים פרטיים - הורים , מורים וחברים של הנופלים - שיכלו לגייס לעצמם " קבוצת תמיכה " פעילה ) 19...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב