דחיקת האם מן הספרות המלחמתית בעשורים הראשונים של המאה העשרים

כחומה עמודנה 73 אחד עם הערכים הספרותיים החדשים , המודרניסטיים , בני הזמן . גם בספרות העברית , כמו בספרויות האירופיות , נכתבה " ספרות מלחמה " על ידי סופרים שהשתתפו במלחמת העולם הראשונה כלוחמים , ובהם אורי צבי גרינברג , שאול טשרניחובסקי , נח שטרן ואביגדור המאירי . כמו במקרה האירופי , גם ספרות זו נשאה חותם של עדות למוראות המלחמה ) מירון , 1992 : 10 - 21 ; הולצמן , 1986 ( . להופעתה של ספרות מלחמה מודרנית בעברית , בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים , קדם פרסומם של סיפורים עבריים , שעסקו בראשית המאבק האלים בין יהודים לערבים בארץ ישראל והעלו על נס ערכים של הרואיות והקרבה . סיפורים מסוג זה החלו להתפרסם בעשור השני של המאה העשרים , בכתביהם של הסופרים הארץ-ישראליים משה סמילנסקי ויוסף לואידור . שני גופי היצירה הללו - " ספרות המלחמה " העברית המודרנית ו " סיפורי הנערים הלוחמים " הארץ-ישראליים - שונים כמעט בכל מובן : סיפוריו של לואידור " יואש " ) לואידור , 1976 ] 1911 [ : 52 - 62 ( ו " יהודה נוטר הפרדס " ) שם : 52 - 62 ( וסיפורו של סמילנסקי " אבנר " ) סמילנסקי , 1948 ] 1913 [ : 150 - 181 ( אינם נמס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב