פרק שני: נושאות הלפיד - אימהות מרטיריות וראשית ספרות המלחמה העברית