דיבוב האם, השתקת האם: "הוא אמר לה" מאת יוסף חיים ברנר

50 דנה אולמרט היה יליד ז ' יטומיר . נרודיצקי , " חובב ציון ", היגר ללונדון בעקבות גלי הפוגרומים 23 של 1881 כפי שעשו מאות אלפי יהודים שחיו באותה עת בתחום המושב . הוא התייחס לברנר כאל חבר וסייע לו ככל יכולתו . יש להניח כי מוצאו של נרודיצקי סיפק עילה נוספת עבור ברנר , הנסער ממילא לנוכח החדשות שהגיעו ממזרח , להעלות את הסיפור על הכתב ואף להדפיסו בחוברת קטנה ולציין על כריכתה שהכנסותיה הן " קודש להגנה העצמית הישראלית ברוסיה " . היה זה החיבור הראשון שברנר היה אחראי הן לכתיבתו והן לעבודת הסְדָר שלו , שאותה למד מנרודיצקי ) שפירא , 2008 : 82 ( . אופיו הפמפלטי של הסיפור ניכר גם בהקדשה המופיעה על כריכתו וגם בתוכנו . בהקשר זה אניטה שפירא קובעת כי סיפור זה " אינו מהסיפורים המעמיקים ביותר של ברנר . רק כישרון הכתיבה שלו מציל אותו מלהיעשות סתם פמפלט פוליטי " . אולם היא מציינת כי ברבות הימים הוא הפך לאחת היצירות הפופולריות ביותר ורבות ההשפעה בחינוך של תנועות הנוער " המחנות 24 העולים " ו " הנוער העובד " ) שם , 77 ( . ככלל , החוקרים שעסקו בסיפור , ובהם שפירא , הבחינו בסיטואציית המסירה שלו - בפנייתו של הבן ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב