אימהוֹת מקריבות בתרבויות אחרות: מיתוס האם הספרטנית

42 דנה אולמרט דמות האם עדיין אינה בולטת במיוחד . רק כאשר התפתח פולחן מריה במחשבה ובאמנות הנוצרית , במהלך ימי הביניים , זוהתה אם הבנים עם דמותה של מריה ומרכזיותה גברה ) 2007 Evans, ( . מורשת דומיננטית נוספת של אימהוּת פטריוטית , שסיפקה מודל לחיקוי עבור תנועות לאומיות מודרניות ובהן גם הציונות , הייתה זו שהתפתחה בספרטה העתיקה . האתוס הספרטני הפטריוטי העניק לאם תפקיד פעיל בהיעשות בנה ללוחם שנכון להקריב את חייו . ערכיה , אמירותיה ודפוסי התנהלותה של האם הספרטנית אינם מרוכזים בטקסט אחד מובחן אלא מפוזרים באוסף מגוון של מקורות מן העת העתיקה . האתוס רב הרושם של האם הספרטנית התגבש כבר בזמן קיומה של ספרטה ובתודעה התרבותית של העמים היוונים בני תקופתה . רוב המקורות שדרכם נוצר הארכיטיפ של האם הספרטנית חוברו על ידי יוונים שאינם ספרטניים אלא כאלו המשתייכים לערי מדינה אחרות . הם ביטאו את עמדותיהם המסויגות בהתייחסם לתרבות שהתפתחה בספרטה ואשר הייתה זרה להם . שרה פומרוי , שמחקרה על הנשים בספרטה הוא המקיף ביותר והראשון מסוגו , טוענת כי התמונה המתקבלת מן המקורות הספרטניים הישירים המעטים ומן המקורות העקיפים הר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב