יחסה האמביוולנטי של הציונות לסיפורי קידוש השם

38 דנה אולמרט ספר הספרים , אך כפי שמציין ברוך קימרלינג , למרות חילונו , " נותר עדיין המקרא טקסט מוסר דתי , המבוסס על מערך בינארי של אלה ' העושים הטוב בעיני יהוה ' - האל רב החסד אך גם הנוקם והנוטר - לעומת אלה ' העושים 11 סיפוריםהרע בעיני יהוה ' ותמיד באים על ענשם " ) קימרלינג , 1994 : 118 ( . מדרשיים שונים , ובהם סיפורים על קידוש השם , זכו אף הם למעמד אמביוולנטי : מרכיבים מסוימים של ז ' אנר סיפורי זה נדחו בשאט נפש בשם ערכים לאומיים חדשים , לצד מרכיבים אחרים שאומצו , עובדו והותאמו להקשר הלאומי החדש . בספרות התחייה העברית הופיעו לפחות שני עיבודים לסיפור המסורתי על " אם הבנים " . האחד בספר האגדה של ביאליק ורבניצקי ) ביאליק ורבניצקי , 1987 : קכז ( והשני בקובץ צפונות ואגדות , שעיבד , ערך וכינס ברדיצ ' בסקי ) ברדיצ ' בסקי , 1956 : 58 ( . הסיפור התאים לאסופות אלו בראש ובראשונה משום שהשתלב בתפיסה שלפיה יש לחתור לביטול החיץ בין הספרות העברית החדשה לבין זו ה " ישנה ", הספרות היהודית הקנונית לדורותיה . התפיסה של העורכים , שביקשה לקרב את בני זמנם אל מורשת תרבותית-לאומית בעלת שורשים עמוקים , הושפעה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב