אם הבנים במסורת היהודית

כחומה עמודנה 33 וכן בגרסאות הרבות של הסיפור שנוצרו מתוכן , האם נוקטת עמדה דומה : היא נלקחת אל הקיסר ) ובחלק מן הגרסאות אל המלך ( יחד עם בניה , וכל אחד מן הבנים מצווה בתורו לבצע פעולה הנוגדת את אמונתו : לעבוד עבודה זרה , לאכול בשר חזיר או להשתחוות לצלם . כולם מסרבים ומוצאים להורג לעיני האם בזה אחר זה . צעיר הבנים והאחרון שנותר בחיים מבקש להתייעץ עם אמו לפני קבלת ההכרעה על גורלו : " אמר לה : ' אמי , מה אעשה ? ', אמרה לו : ' וכי תרצה שכל אחיך ישבו במחיצת הקב " ה שבראם ואתה תשב מחוץ ? אל 3 אחרי שבנה הצעיר שומע לעצתה , האם מבקשת להיפרדתשמע אל זה הרשע " . מגופות ילדיה ונענית בחיוב : והאם הקדושה אשר ראתה את שבעה בניה הרוגים ביום אחד ולא פחדה לבה ולא רגשה נפשה ועמדה בכח על פגרי בניה הנהרגים ותשא את קולה ותאמר לאמר בני בני לא ידעתי איך נוצרתם בבטני וגם רוח ונשמה לא נתתי בכם אנכי וגם אני לא הוצאתי אתכם מבטני וגם לא גדלתי ולא חממתי אתכם ובשרכם אשר נזבחה אלוהים בנה וארג את הגידים וכסה עור מלמעלה והצמיח שערות ויפח באפיכם נשמת רוח חיים וכל זאת נתתם בעבורו הוא ישיב אתם לכם ויקדש גולמיכם ויתן את שכר פ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב