פרק ראשון: "אם הבנים" ובנות דמותה בספרות התחייה העברית