באיזה קול מדברות האימהות? המקרה של "האם השלישית"

26 דנה אולמרט הבנים שלהן מתוך עיניהן ובקולן . עם זאת , הוא נכתב על ידי משורר-גבר , שנעשה כמעט בן לילה עם פרסום ספרו הראשון לסמכות רוחנית , ובהמשך גם ל " משורר האומה הרשמי כמעט של מדינת ישראל " ) מירון , 1981 : 211 ( , ויש יגידו למשורר החצר של הנהגת המדינה . כיצד יש להתייחס אפוא למחוות התיווך שלקח על עצמו הדובר בשיר , נציגו של המשורר , להביא אלינו את קולן של האימהות ? בשיר אחר של אלתרמן , " הנה תמו יום קרב וערבו " ) 1945 ( , האֵם היא באופן מובהק אלגוריה השבויה בתבניתה של האם הספרטנית והמרטירית בגרסתה הלאומית המודרנית . אולם בשיר שלפנינו תכניה של התשתית האלגורית סמויים ומעורפלים יותר . עם זאת , נראה כי הספקות באשר לאמינותו של הדיבור האימהי בשיר מתרבים ככל שהקריאה בשיר מתקדמת . המהלך הרגשי בשיר מעורפל וקשה להבנה אם מנסים לקוראו כאילו האימהות מייצגות בו את עצמן . שני הבתים הראשונים פורשים את הרקע להופעתה של שירת האימהוֹת . העולם המתואר בהם שרוי באווירה קודרת של ימי מלחמה . למרות ההפשטות הסימבוליסטיות , השאיפה אל הכללי , המסוגנן והעל-זמני והחתירה לייצוג ארכיטיפי , מורגשת היטב אימת המלחמה שרי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב