מן השוליים וממעוף הציפור: אימהות לחיילים בספרות לפני שנות התשעים