גיבורות חדשות

12 דנה אולמרט משנות התשעים ואילך מתבקש במיוחד לנוכח התפקיד ההיסטורי שהיה לספרות העברית לדורותיה בהכשרת התודעה הלאומית , בהגשמת שאיפותיה של האידיאולוגיה הציונית ובשימור ריבונותה לאחר הקמת המדינה . אחד מביטוייה של מחויבות זו הוא התפקיד המרכזי שניתן בספרות במשך עשרות שנים לדמויות של לוחמים וחיילים : קרביים , ג ' ובניקים , חיים , פצועים ומתים ; בצבאות אירופה , בפלמ " ח , בבריגדה , במחתרות ובצה " ל . ביצירותיו של אביגדור המאירי תוארו חיילים יהודים במלחמת העולם הראשונה . סיפוריהם של משה סמילנסקי ויוסף לואידור שרטטו את דמויותיהם של הנערים הגיבורים בארץ ישראל בתקופת העלייה השנייה . סופרי " דור בארץ ", ובהם משה שמיר , ס . יזהר , יגאל מוסינזון , מרדכי טביב ואהרון מגד , תיארו את לוחמי הפלמ " ח ואת חיילי צבא ההגנה לישראל במלחמת 84' . חיילים קרביים הופיעו גם ביצירות סופרי " דור המדינה " בשנות השישים . המתח בין לוחמים לבין חיילי שירותים עולה לראשונה בסיפור " מנזר השתקנים " ) 1976 ( מאת עמוס עוז . בחיילים לא קרביים עוסקים גם רומנים מאוחרים יותר כמו התגנבות יחידים ) 1985 ( מאת יהושע קנז , עת הזמיר ) 1...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב