כחומה עמודנה

דנה אולמרט כחומה עמודנה אימהות ללוחמים בספרות העברית דנה אולמרט כחומה עמודנה אימהות ללוחמים בספרות העברית הוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת מגדרים ( מגדרים ) כחומה עמודנה אימהות ללוחמים בספרות העברית דנה אולמרט סדרת מגדרים עורכות חנה נוה ) עורכת ראשית ( , חנה הרצוג ספרי מגדרים עוברים הליכי שיפוט אקדמיים Dana Olmert “A Barricade of Mothers ” Mothers of Soldiers in Israeli Zionist Culture and Literature MIGDARIM ( genders ) SERIES Editorial Board : Hannah Naveh, Hanna Herzog Migdarim is a peer - reviewed academic publication series עריכה מדעית : חנה נוה עיצוב העטיפה : רוני בלוסטוקי ה�פר רואה אור ב�יוע בית ה�פר למדעי התרבות באוניבר�יטת תל אביב אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכאני ) לרבות צילום והקלטה ( , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור מ�ת"ב 2 - 0875 - 02 - 965 - 978 ISBN © All rights reserved By Tel - Aviv University and by Hakibutz Hameuchad Publishing House Printed in Israel 2018 כל הזכויות שמורו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב