סיכום

העם המחוצף בכפר הגלובלי | 205 המוניות, זוועות המוניות ומעשים המובילים לרצח עם . מחויבות כזו מופיעה בחיבור שלפנינו בכמה פרקים . ניתוח המצב הגיאופוליטי מוביל למסקנה שאנחנו נמצאים בתקופה של נסיגה מעקרונות ליברליים - דמוקרטיים והתחזקות מגמות אוטוריטריות ולאומניות ; מדינת ישראל בשלטון הימין היא חלק ממגמה זו . גישה זו מביאה בין השאר להתעלמות — או גרוע מכך — להזדהות עם ניסיונות לעוות את מה שקרה בשואה . התנגדות לעיוות וסילוף תולדות השואה בשירות המגמות האנטי - ליברליות האלה מציבה כל חוקר שואה ורצח עם בעמדה של מתנגד למגמה האנטי - ליברלית . ארגונים שהוזכרו במהלך הדיון בספר זה : IHRA, GPAN, GAAMAC , אבל גם מוסדות כמו "יד ושם", מוזיאון השואה בוושינגטון ומקביליהם בארצות שונות, שייכים בהחלט לזרם המתנגד לאנטי - ליברליזם . בעת הנוכחית, עמידה נגד עיוות העבר היא חלק ממהלך כזה . עמדנו על חשיבות האידאולוגיות הדתיות . הקיצוניות שבהן, וראשית לכול האסלאם הרדיקלי, מהוות סכנה מוחשית לתרבות האנושית בכלל, אבל, ובייחוד במקרה הזה של אסלאמיזם רדיקלי, הסכנה לעם היהודי היא ממשית ביותר . הגישות משתנות, השמאל אינו בהכרח...  אל הספר
נהר ספרים