פרק שמיני: הצוענים

158 | יהודה באואר להתרחשותה . המקדימים טוענים ששבטי הרום החלו לנדוד מערבה במאות החמישית והשישית, אף שאין בדל הוכחה לטיעון זה . סביר יותר להניח שהנדידה, או הנדידות, החלו במאות האחת - עשרה והשתים - עשרה, אולי בשל הפלישות של המוסלמים לאזורי הודו מכיוון אפגניסטן . בלשנים שעסקו בסוגיה זו הגיעו למסקנה ( שאינה מקובלת על כולם ) שבחינת התפתחותה של השפה הצוענית מצביעה על כך שלא תיתכן נדידה לפני המאה העשירית . אולם בסופו של דבר אלה השערות . ברור ששבטי הרום נדדו דרך אפגניסטן, איראן וארמניה, שכן ברומאני מופיעות מילים מאפגניסטן ( שפת הפַּשטוֹ ) , מילים פרסיות וארמניות . יש הסכמה, במידה רבה, שמרכזם היה, במשך תקופה לא קצרה, באנטוליה המזרחית . הפלישות של הטורקים הסלג'וקים לאנטוליה במאה השלוש - עשרה, הן שגרמו כנראה להמשך הנדידה מערבה לתוך טורקיה המרכזית של היום ומערבה ממנה . משם הצוענים התפצלו כנראה לשני כיוונים . הזרם האחד, הרומה ( Roma ) , עבר ליוון ומשם לבולגריה ובעיקר לרומניה, הונגריה ושטחי יוגוסלביה לשעבר . לגרמניה ולפולין הם הגיעו כנראה מהמאה השלוש - עשרה ואילך, אבל תיעוד אמין יש רק מראשית המאה הח...  אל הספר
נהר ספרים