פרק חמישי: על אגדות והיסטוריה

86 | יהודה באואר לראשונה כארבע מאות שנה אחרי מותו של "המואר" ( יש הטוענים אחרי מאתיים שנה ) . לאנגלים יש סיפורים על המלך ארתור שלחם באויבי האנגלו - סקסים ( הדמות ההיסטורית היא כנראה של מנהיג ולשי מהמאה השביעית בשם קדוולון — Cadwallon , שדווקא נלחם באנגלו - סקסים ) ; מופיעה גם הדמות של רובין הוד ( – Robin Hood Rob - in - Hood , כלומר שודד רעול פנים ) , שלקח מעשירים ונתן לעניים, הד למרידות של אנגלו - סקסים נגד הכובשים הנורמנים . ואפשר להרבות עוד בדוגמאות מתרבויות רבות . המסקנה היא שהאדם ככל הנראה זקוק לאגדות כאלה מן העבר, לעתים עבר רחוק למדי, לעתים קשורות למציאות היסטורית ולעתים לא, ומעשים עכשוויים מונְחים מבחינת תודעת הציבור על ידי אגדות כאלה . לעתים אידאולוגיות, ודווקא רצחניות, חיות על עבר אגדי כזה . דוגמה בולטת לעין היא ההסתמכות של הרדיקליזם האסלאמי על סיפורי הנביא . המוסלמי הרדיקלי המאמין חי את המאה השביעית כאילו היא מציאות של היום . הנאצים חיו את אגדות הגרמאנים הקדומים במציאות של המאה העשרים . נוצרים אדוקים חיים את חייו של ישוע, ויהודים חיים את סיפורי האבות ויציאת מצרים כאילו אירעו ...  אל הספר
נהר ספרים