הקדמה

8 | יהודה באואר עומד בזכות עצמו, ללא צורך בעיון בדברים שכבר כתבתי . מה בכל זאת מרכז העיון כאן ? כפי שהכותרת אומרת — ראייה גלובלית של סוגיות הנוגעות לתולדות היהודים, תולדות האזור, ההידרדרות לרציחות המוניות ולרציחות עם, תובנות ביחס לשואה, רקעה והשפעותיה שבלעדיהן לא ניתן, לדעתי, להבין את ההווה ; מקרים היסטוריים ועכשוויים של רצח עם והטיפול בהם ; ובסופו של דבר ניתוח פוליטי של כל אלה המכוון לניסיון הבנה יותר טובה של התהליכים המדיניים העוברים עלינו באלה הימים . זהו החוט המקשר — זווית ראייה גלובלית שבסך הכול אין בה חדש, ומה שחדש בה הוא סובייקטיבי לגמרי . האם זו יהירות של מי שעבר את גיל התשעים ? אולי . יהודה באואר ירושלים, נובמבר 2018  אל הספר
נהר ספרים