אבחון תהליך הכתיבה

שער שלישי | פרק 15 : אבחון בעיות כתיבה | 333 ורוחבם וגם הלחץ המופעל על ידי העט לתוך הדף . נתוני הזמן והמרחב של הכתיבה שנרשמו חושפים מידע רגיש ביותר, מדיד ואובייקטיבי, שהוא מעבר ליכולת ההשגה של העין האנושית ( איור 139 ) . מחקרים גרפונומיים העלו מידע מפורט ביותר על תהליך הכתיבה, ביצועו ובקרתו, כפי שמפורט בפרקים 7 ו - 8 . המידע הכמותי מאפשר לנסח נורמות לפרמטרים של הכתב, ולכן יש לו ערך דיאגנוסטי תקף בהבחנה בין ילדים שכתיבתם תקינה לאלה המתקשים בה, ותיאור מדוקדק של הקושי המוטורי במקרה הפרטי . בעתיד יאפשרו אולי מערכות מסוג זה איתור שגרתי של דיסגרפיה באוכלוסיית התלמידים ומעקב אחר הטיפול בקשיי הכתיבה . במחקר מקיף של רוזנבלום ואחרים על כתב יד של תלמידים מכיתה ג' נערכה השוואה בין שילוב של הערכה גלובלית - איכותנית ושתי סקלות כמותיות של כתב היד, שצויננו בידי מורות ובידי החוקרת המרכזית, לבין הנתונים הממוחשבים של כתיבת אותם הילדים על גבי הלוח האלקטרוני . התברר במפתיע, כי המדד שהבחין טוב ביותר בין קבוצת הילדים המיומנים בכתיבה לילדים עם בעיות כתיבה היה המדד הסובייקטיבי - אינטואיטיבי ביותר של הערכת הקרי...  אל הספר
מכון מופ"ת