שיטות לאבחון איכות כתב היד וקריאותו

שער שלישי | פרק 15 : אבחון בעיות כתיבה | 329 אולם נראה שבהערכת כתב יד יש גם טעם אישי וקריטריונים מגוונים . מחקרה של הויס בגרמניה מלמד, כי 12 מורות מנוסות לא הצליחו להגיע למדד משותף בהערכת כתב יד של תלמידי כיתה ב' . לא הייתה אפילו דגימת כתב אחת שקיבלה ציון זהה של כל המורות, ופיזור הציונים של אותו תלמיד הגיע אפילו לפער שבין 6 ( מספיק ) ל - 9 ( טוב מאוד ) ( 1993 Heuss, ) . סולמות ההערכה הכמותית של כתב היד המקובלים בעולם יכולים לשמש לסינון, אבחון ומעקב אחר התקדמות הטיפול בכתיבה ולמטרות מחקריות מגוונות . אבחונים מקובלים בעברית יתוארו בתת - פרק הבא . רוזנבלום ואחרים ( Rosenblum et al . , 2003 d ) קיימו דיון נרחב בשיטות האבחון הרבות של איכות כתב היד הלטיני וסיווגו אותן לשני סוגים עיקריים : שיטות גלובליות - הוליסטיות ושיטות אנליטיות . שיטות גלובליות - הוליסטיות להערכת התוצר – "איכות הכתב" או קריאותו השיטות הראשונות שפותחו בוססו על מדדים סובייקטיביים . אם כי מהימנותן שנויה במחלוקת, מורים יכולים להיעזר בהן . מאז סוף שנות השמונים של המאה הקודמת ניכרת חזרה אליהן, בתנאי שהמאבחן יעבור הכשרה מוקדמת ל...  אל הספר
מכון מופ"ת