השלכות מיידיות

שער שלישי | פרק 13 : השלכות הליקוי בכתיבה על תפקודי האדם | 295 ולחרדות מפני שכחה ( איור 152 ) . כל עוד לא פותחו אסטרטגיות עוקפות, כמו רישום והקלטת הודעות בטלפון הסלולרי, דברים רבים אינם מתבצעים או נעשים חלקית, גם אם יש רצון טוב . איור 151 ילד בכיתה ב', מתמודד עם דיסלקסיה, דיסגרפיה ובעיות התארגנות . מורתו תומכת ומקפידה להשלים עבורו את רישום המטלות ( ראו שורות אחרונות ) . כתיבת טקסטים ברמה נמוכה היכולת לכתוב טקסט איכותי קשורה באופן הדוק למיומנות של תנועות האצבעות, לכתיבה מהירה ואוטומטית של אותיות ולקידוד מהיר של מידע אורתוגרפי . הפגיעה בתהליכים הקוגניטיביים הבסיסיים, שאינה מאפשרת אוטומטיזציית כתיבה, פוגעת גם בתהליכים העיליים יותר, כמו יצירת רעיונות מובנים וארגון המידע ( 1989 , . Graham et al ) . בשל הצורך להתמקד בשתי הרמות במקביל, ניתק חוט המחשבה שוב ושוב ומתקבלות חזרות והשמטות – מרמת האיות ועד לרמת הרעיון ( איור 153 ) . הטקסטים שכותבים תלמידים עם דיסגרפיה הם קצרים, חלקיים ולקוניים, ומנוסחים ברמה נמוכה מזו של בני גילם בעלי אינטליגנציה דומה . גם בנסותם לשפר את הטקסט, התיקונים מתמקדים ברמת...  אל הספר
מכון מופ"ת