שקילות מוטורית

שער שני | פרק 7 : היבטים מוטוריים | 157 איור 70 כתב ידה של בחורה ימנית בת 22 , שגילתה בבגרותה את יכולתה לכתוב בנקל גם ביד שמאל . ארבע השורות העליונות נכתבו בכתב ידה הרגיל בימין . למטה מהן – כתיבה ביד שמאל . הכתב מיומן וייחודי בשתי הידיים . המראה השונה מעט נובע מהשינוי בציר האותיות : זוויות הכתיבה של האותיות ביחס לשורה הן תמיד תוצאה של כיוון תנועות הזרוע מציר המרפק, כששתי הידיים פועלות בזוויות ראי ( כבשחייה ) . איור 71 כתיבה בפה של אדם שעבר לכתיבה ולציור בפיו אחרי שידו הכותבת שותקה בתאונה .  אל הספר
מכון מופ"ת