תִכלוּל חושי

142 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון כניסת הגירויים התחושתיים מן החוץ ומתוך הגוף כזרם שהמוח חייב לכוון, לארגן ולווסת כ"שוטר תנועה" . המידע נקלט בעת ובעונה אחת מכל המערכות, והתחושות מעובדות באופן מתואם . כלל הקלט מתורגם לתפיסה של המציאות, ובהתאם לכך נבחרת ומופעלת הפעולה המוטורית המתאימה ביותר במצב הנתון . תגובה התנהגותית הסתגלותית זו, התכלול הסנסומוטורי, חייבת להיות יעילה והולמת, ועליה לתרום ללמידה על העולם . באמצעות איברי החושים הילד לומד להכיר את גופו ואת העולם שסביבו . הוא לומד להשתמש אוטומטית בגופו בפעילויות מגוונות : להעריך את מרחק הגשת הידים, להפעיל חפצים ולתכנן תנועה . היכולת להכיר את הגוף, להניעו ולהשתמש בו מאפשרת גיבוש של סכמת גוף . סכמה זו תהיה תקינה רק אם המידע שנקלט מהחושים יהיה נכון ואם התִכלוּל החושי עצמו יהיה תקין . תִכלוּל חושי תקין תורם ליכולת הלמידה, לתחושות טובות של הילד ביחס לעצמו, להתנהגות נאותה ולהתפתחות טובה שלו במישור הרגשי ובמישור החברתי ( גודווין - אמונס ומקנדרי - אנדרסון, 2008 ) . כדי להצליח בכתיבה חייב הילד לתכלל מידע הנקלט במערכות הראייה והמעקב החזותי, השמיעה...  אל הספר
מכון מופ"ת