מבנה הספר

מבוא | 31 נוסף על הניתוח השפתי של הטקסט הכתוב נחוץ לכלול בתהליך ההערכה של כתב היד כמה שיותר ממדים של תהליך הכתיבה ולשלב כלי אבחון שמשמשים מרפאים בעיסוק, אנשי חינוך ואנשי מקצוע מומחים לתחום הרגשי וההתנהגותי ( גל, רוזנבלום ושנקר, 1995 ) . העיסוק בהיבטים התחושתיים ( פרק 6 ) , המוטוריים ( פרק 7 ) והארגונומיים ( פרק 10 ) של תהליך הכתיבה מתבסס על נקודת המבט של הריפוי בעיסוק . תיאור הגורמים הקוגניטיביים והתיאום בינם לבין גורמי השפה והמוטוריקה ( פרק 8 ) נשען ברובו על מחקרים מתחום הנירופסיכולוגיה, ואילו העיסוק בהיבט החברתי - רגשי ( פרק 9 ) מתבסס על בחינת הרקע הפסיכולוגי, החינוכי והמשפחתי . גם אם התלמיד אינו מתקשה בכתיבה, נדרשות יציבות רגשית ויכולת לקיים תקשורת בין - אישית כדי לשמר לאורך זמן איכות נאותה של כתב היד . הפרעות בתחום הרגשי עלולות לשבש את הכתב ולהתבטא ב"סימני מצוקה" . בפרק 9 מתוארים הסממנים הרגשיים המשנים את תמונת הכתב ומבטאים את מצבו העכשווי של הכותב כפרט וכחלק מסביבתו החברתית . מורים ויועצים חינוכיים יכולים לערוך מעקב זהיר ומתמשך אחר הופעתם של מקבצי סימנים אלה, העשויים לרמז על קשיים...  אל הספר
מכון מופ"ת