יוסף גייגר — רשימת פרסומים

1967 MODERATIO ' כרעיון פוליטי בשלהי הרפובליקה ובקיסרות המוקדמת ' , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים , תשכ "ז 1970 ‘ M . Hortensius M . f . Q . n . Hortalus ’ , Classical Review 20 ( 1970 ) , pp . 132 - 134 1971 With Alexander Fuks , ‘ The “ lex iudiciaria ” of M . Livius Drusus ’ , Studi in onore di Edoardo Volterra , vol . 2 , Milano 1971 , pp . 421 - 427 A Commentary on Plutarch ’ s Cato Minor , D . Phil . dissertation , Oxford 1971 1972 ‘ Canidius or Caninius ? ’ , Classical Quarterly 22 ( 1972 ) , pp . 130 - 134 ' לתולדות המונח " אפיקורוס ''' , תרביץ 42 ( תשל " ג ) , עמ ' 500 – 499 1973 ‘ The last Servilii Caepiones of the Republic ’ , Ancient Society 4 ( 1973 ) , pp . 143 - 156 1974 ‘ M . Favonius . Three notes ’ , Rivista Storica dell ’ Antichita 4 ( 1974 ) , pp . 161 - 170 Review of Plutarch and Rome , by C . P . Jones , Scripta Classica Israelica 1 ( 1974 ) , pp . 137 - 144 1975 ‘ Tiberius and the Lex Papia Poppaea ’ , Scripta Classica Israelica 2 ( 1975 ) , pp . 150 - ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי