קראו בכותר - דברי יפת : מבחר מיצירותיהם של חכמי יוון בארץ־ישראל