פילודמוס מגדרה, שתי אפיגרמות

אנדריאה רוטשטיין פילודמוס , Philodemus גייגר , אהלי יפת , עמ ' 267 - 257 , 130 - 129 GP = Andrew S . F . Gow and Denys L . Page , The Greek Anthology : Garland of Philip , Vol . 1 , Cambridge 1968 לפרטים נוספים על פילודמוס , שירתו , והאנתולוגיה הפלטינית ( , ( A . P . ראו לעיל , רחל צלניק - אברמוביץ , ' פילודמוס מגדרה , חמש אפיגרמות ' בכרך זה . נגינה ושיחה , עיניה מלאות הבעה ושירתה של קסנתיפה , ואש שרק החלה לבער , הו , נפשי ! ישרפו אותך . למה , מתי ואיך — אינני יודע . את , אמללה , תדעי לכשתכלי . ( A . P . 5 . 131 = GP 11 ) התאהבתי בדמו מפאפוס — לא גדול הפלא . שנית בדמו מ סּ אמוס — לא גדולה ההפתעה . שלישית , שוב , בדמו מנקסוס — כבר לא צחוק הוא ! ובדמו מארגוס , ברביעית . המוירות עצמן , כך נדמה לי , פילודמוס כנו אותי , כי תשוקה לוהטת לדמו תמיד אוחזת בי . ( A . P . 5 . 115 = GP 6 )  אל הספר
יד יצחק בן-צבי