פילודמוס מגדרה, חמש אפיגרמות

רחל צלניק אברמוביץ פילודמוס , Philodemus גייגר , אהלי יפת , עמ ' 267 - 257 , 130 - 129 GP = Andrew S . F . Gow and Denys L . Page , The Greek Anthology : Garland of Philip , Vol . 1 , Cambridge 1968 Sider = David Sider , The Epigrams of Philodemos , New York and ( Oxford 1997 ( with an English translation and commentary פילודמוס , משורר ופילוסוף אפיקוראי , נולד בשנת 110 בערך לפנה " ס בגדרה ומת אחרי שנת 44 לפנה " ס . הוא למד באתונה אצל זנון האפיקוראי , יליד צידון . לימים עבר לרומא , שם הכיר את מי שהיה לידידו ופטרונו , לוקיוס קלפורניוס פיסו ( קונסול בשנת 58 לפנה " ס ) . בווילה של פיסו בהרקולנאום , שנחרבה והתכסתה בלבה — תוצאה של התפרצות הר הגעש וזוביוס בשנת 79 לסה " נ — התגלו במאה השמונה עשרה כאלף ומאה מגילות פפירוס מפוחמות . מן המגילות שכבר פוענחו עולה כי הן מכילות חיבורים פילוסופיים , רובם מאת פילודמוס . חיבוריו של פילודמוס עוסקים בפילוסופיה האפיקוראית , בתאוריה פואטית , במוזיקה , ברטוריקה ובדת . שיריו של פילודמוס הם כולם מסוגת האפיגרמות — שירים קצרים , בני שתיים עד שמונה שורות , כתובים...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי