מלאגר מגדרה, אהבה, קנאה ושבת

יהודה ליבס מלאגר , Meleager גייגר , אהלי יפת , עמ ' 246 - 242 , 129 - 126 HE = Andrew S . F . Gow and Denys L . Page ( eds . ) , The Greek Anthology : Hellenistic Epigrams , Vol . 1 , Cambridge 1965 יוסף גייגר כותב , שמלאגר , שנולד בגדרה בימי מלכות בית חשמונאי , היה ' מטובי ומחשובי המשוררים שקמו בארץ - ישראל בכל הדורות ובכל הלשונות ' ( אהלי יפת , עמ ' . ( 242 בשיריו הרבים שנשתמרו , המשופעים במוטיבים מן המיתולוגיה היוונית , אין מלאגר רומז ליהודים או לדתם אלא בשיר קצר זה , שתרגומו יובא להלן ( הוא השתמר באנתולוגיה היוונית הפלטינית , ספר חמישי , שיר , ( 160 אשר מדבר על יום השבת . השיר שלפנינו הוא המקור הראשון מחוץ ליהדות שנזכרת בו השבת היהודית . מתוך השיר בכללו עולה לדעתי הערכה גדולה של המשורר אל השבת והכרה במהות הארוטית שלה , שהיא על - אנושית ומנוגדת רק לכאורה לצינה המאפיינת יום זה שאסור בהדלקת אש . ארוטיות כזאת מתאימה ליהדות הפרושית ולהמשכיה בקבלה , ששבתה הצטיינה גם בארוס רוחני שהזיווג בין איש לאישתו ( ראה בבלי , כתובות סב ע " ב ) הוא רק פועל יוצא ממנו , וזאת בניגוד להלכה הכיתתית המופיעה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי