פרוקופיוס מעזה, איגרת 137

רנון קצוף פרוקופיוס , Procopius 1 גייגר , אהלי יפת , עמ ' 274 - 271 Antonius Garzya and Raymundus J . Loenertz ( eds . ) , Procopii Gazaei Epistolae et Declamationes , Ettal 1963 פרוקופיוס איש עזה היה רטור בכיר בעיר הולדתו וחיבר כתבים במגוון סוגות ספרותיות בתקופה שסביב חילוף המאות החמישית והשישית . מלבד כתבים כנסייתיים , אשר בהם נחשב למייסד סוגה של שרשרות פירושים לספרי התנ " ך , פרוקופיוס כתב מכתבים , נאומי הלל , דקלומים , תיאורים ספרותיים , ותרגילים רטוריים . מכתביו נאספו ופורסמו כמופתי סגנון והם מעידים בבירור על ההשכלה הקלסית של מכותביו , מהם בני ארץ - ישראל . אוסף המכתבים שהשתמר מהווה מקור חשוב לתולדות חייו של פרוקופיוס ומאיר צדדים רבים של דברי ימיו . המכתב שלהלן משמש עדות מעניינת לדיני זכויות שכנים כפי שהתקיימו במזרח האימפריה הרומית בשלהי העת העתיקה . איגרת 137 לאחים זכריה ופיליפוס . השנה כנראה תראה רצף של בקשות מאיתנו , שלא לדבר על בקשות צודקות ובעלות עילות ראויות שכל אדם עם רצון טוב ואורח חיים יווני היה מעדיף להיות הנותן חסד בעבורן מלהיות המקבל מאחרים . כזאת היא הבקשה הנוכחית . נ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי