אינאס מעזה, מכתבים

דניאלה דוויק אינאס , Aeneas 1 גייגר , אהלי יפת , עמ ' 186 – 184 Lidia Massa Positano ( ed . ) , Enea di Gaza , Epistole , Napoli 1962 , 2 edition אינאס מעזה נולד ככל הנראה בשנת 430 לסה " נ , למד באלכסנדריה סביב שנת 450 אצל הפילוסוף הנאו - אפלטוני הירוקלס ( Hierocles ) ומתועד כפעיל בעזה בשנת 488 לסה " נ . ידוע שביקר גם באנטיוכיה ובקונסטנטינופוליס . מבין כתביו נשתמר הדיאלוג ' תאופרסטוס ' ועשרים וחמישה מכתבים שתרגומם מובא כאן . אינאס היה נוצרי , אך בדיאלוג ' תאופרסטוס ' ניסה לגשר בין הנצרות לבין הפילוסופיה הנאו - אפלטונית בעניין הישארות הנפש לאחר המוות תוך שהוא מסתמך על ' גורגיאס' של אפלטון ועל פלוטינוס . בכתבים אחדים הוא משויך ל ' שלישיה העזתית ' יחד עם פרוקופיוס וזכריאס . מכתביו המובאים בזאת ממוענים לכמה נמענים שחלקם ניתנים לזיהוי וחלקם אף משתייכים לאנשי ארץ - ישראל כמובא בספרו של גייגר , למשל זונאיוס , גסיוס הרופא ויוליאנוס מאשקלון . מהתכתבויות בלתי תלויות של חלק מנמעניו משתקפת רשת של קשרים מסועפים בין חבורה של אינטלקטואלים שחיו ופעלו במזרח . מכתביו של אינאס משופעים ברמיזות לספרות הקלא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי