אנונימוס, מתוך 'תיאור כל העולם והאומות'

יצחק חן חיבור אנונימי ( פלוני , ( 4 גייגר , אהלי יפת , עמ ' 150 Jean Rouge ( ed . and trans . ) , Expositio totius mundi et gentium , Sources chretiennes 124 , Paris 1966 דבר לא ידוע על מחבר ׳תיאור כל העולם והאומות׳ , וכל הניסיונות לזהות את מוצאו ועיסוקו אינם אלא ניחוש מושכל , הנסמך על עיון בחיבור עצמו . היכרותו של המחבר עם ערי המזרח מלמדת שככל הנראה היה בן המזרח , והעובדה שהוא מכנה את מסופוטמיה ׳ארצנו׳ ( nostra terra ) עשויה להתפרש כציון מדויק יותר של מקום מוצאו . העניין הרב שמפגין המחבר בערי המסחר שלחופי הים התיכון ובסחורות שהגיעו אליהן , הוביל חוקרים אחדים לטעון שהיה בעצמו סוחר , והיו מי שאף הרחיקו לכת וטענו שהיה סוחר בדים וטקסטיל . עם זאת , אין לשלול את האפשרות שהיה פקיד זוטר במנהל האימפריאלי או אפילו איש צבא . שפתו המשובשת וההשפעות של היוונית והסורית על כתיבתו מעידות שלטינית לא הייתה שפת אימו , ולמעשה מאששות את הטענה שהגיע מהמזרח ולא היה משכיל במיוחד . לא ברור גם אם החיבור נכתב במקור ביוונית ורק אחר כך תורגם ללטינית , או שנכתב במקור בלטינית משובשת . לדאבוננו השתמר החיבור רק במהדור...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי