יוליאנוס מאשקלון, מבחר מתקנות הבנייה

רבקה פישמן דוקר יוליאנוס , Iulianus גייגר , אהלי יפת , עמ ' 233 - 230 Gustav Ernst Heimbach ( ed . ) , Constantini Harmenopuli : Manuale Legum , sive Hexabiblos , Leipzig 1851 ( repr . Aalen 1969 ) , pp . 238 - 308 מעט מאד ידוע על יוליאנוס מאשקלון ( המאה החמישית – המחצית הראשונה של המאה השישית לסה " נ ) . הוא היה אדריכל , התעניין בפיזיקה , והיו לו קשרים עם אינאס הראשון מעזה ( גייגר , אהלי יפת , עמ ' , ( 186 - 184 סופר והוגה דעות נוצרי - נאו - אפלטוני ידוע . החיבור ' מן החוקים או המנהגים שבפלשתינה ' , שנכתב ביוונית , מכיל אוסף של חוקי בנייה שיוליאנוס סידר לפי ארבעת היסודות : אש , אוויר , מים , אדמה , לפי הקשר שלהם לתחומי הבנייה השונים . הסעיפים נשמרו בכתבי יד מאוחרים יותר עם אינטרפולציות ותוספות , אך אפשר לזהות את מה שנחשבים לקטעים המקוריים שלו . כן מיוחס ליוליאנוס לוח מטרולוגי ובו פירוט של מידות שהיו נהוגות בעולם העתיק . הטקסט של יוליאנוס עם ההוספות מופיע בכתב יד ז ' נבה מס ' 23 ( המאה הארבע עשרה ) כנספח לספר ' האפארכוס ' ( המאה העשירית ) , אוסף חוקים על מסחר וגילדות . כתב יד זה או כתב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי