פריסקיאנוס מקיסריה, עקרונות הדקדוק

חנה רוזן פריסקיאנוס , Priscianus 2 גייגר , אהלי יפת , עמ ' 271 - 269 GLK = Henricus Keil , Grammatici Latini , Leipzig , vol . 2 ( ed . Martin Herz ) , 1855 , pp . 1 - 2 , 172 - 173 , 421 - 427 רוחב התפוצה של משנתו של פריסקיאנוס איש קיסריה , מקונסטנטינופוליס במזרח ועד אירלנד במערב , והשפעתו המגוונת על החשיבה הדקדוקית ופילוסופיית הלשון לדורותיה מאז שלהי העת העתיקה ( סוף המאה השביעית באיים הבריטיים , שם מופיעה משנתו לראשונה ) ועד הרנסאנס והעת החדשה , מתועדים בדרכים רבות ושונות . מתוך מגוון העדויות לעיסוק הנרחב בכתביו של פריסקיאנוס מביא הקטע הראשון מן הקטעים המתורגמים כאן — כדוגמה לספרות הגלוסאטורים שהתפרסה על פני אירופה כולה — גלוסות איריות מתוך כתב היד החשוב Sankt Gallen , 904 חלקן תרגום ו ' השלמת פסוקים ' גרידא , חלקן דיון בטקסט או עימות עם עובדות מלשון המפרשים . אוסף הגלוסות לפריסקיאנוס מכתב יד זה מהווה אחד מארבעת המקורות העיקריים לשלביה המוקדמים של האירית העתיקה . 1 המוצגות בתרגום בסוגריים מזווים לאחר כוכבית . עקרונות הדקדוק ( Institutiones grammaticae ) או הדרכה בתורת הדקדוק ( Insti...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי